EPMA Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Medycyny

opartej na Przewidywaniu, Prewencji

i Spersonalizowanym Podejściu do Pacjenta

 

 

Predictive Diagnostics,

Targeted Prevention

Personalised Patients’ Treatment

 

Obraz1.png

 European Association for Predictive, Preventive and Personalised Medicine

www.epmanet.eu

http://www.portal.pwr.edu.pl/24/sys_images/h_1.png;wa6d02cb8a907d7229

 

Informacje na serwerze Politechniki Wrocławskiej

Osoba odpowiedzialna za stronę

Prof. n. tech. dr hab. fiz. inż. lek.med. Halina Podbielska

Katedra Inżynierii Biomedycznej

 

 

INFORMACJE

 

Trzeci Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii 2019

 

 

Drugi Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii 2017

 

Pierwszy Kongres Polskiego Towarzystwa Krioterapii 2015

 

Spotkanie PIKMED Polski Klaster Innowacji Medycznych 2015

 

 

Strona domowa EPMA

MISJA STOWARZYSZENIA EPMA

·          Zwrócenie uwagi na rolę medycyny opartej na przewidywaniu, prewencji i spersonalizowanym podejściu do pacjenta we wszystkich krajach Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych

·          Przygotowywanie i upowszechnianie aktualnych informacji i materiałów edukacyjnych na temat działań ukierunkowanych na przewidywanie, personalizację i na prewencję w medycynie

·          Spowodowanie, aby były przeznaczane środki na realizację programów związanych z medycyna opartą na przewidywaniu, prewencji i spersonalizowanym podejściu do pacjenta

·          Promocja badań w dziedzinach związanych z medycyna opartą na przewidywaniu, prewencji i spersonalizowanym podejściu do pacjenta

·          Promocja działań w zakresie standaryzacji technologii laboratoryjnych w przedklinicznych i klinicznych zastosowaniach medycyny opartej na przewidywaniu

·          Stworzenie Europejskiej Sieci specjalistów w zakresie medycyny opartej na przewidywaniu, prewencji i spersonalizowanym podejściu do pacjenta

·          Koordynacja działań w tym zakresie

·          Pełnienie roli doradczej w wszystkich sprawach związanych z międzynarodowymi i krajowymi projektami w dziedzinie medycyny opartej na przewidywaniu, prewencji i spersonalizowanym podejściu do pacjenta

·          Tworzenie standardów i wytycznych dla organizacji systemów europejskiej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem roli medycyny opartej na przewidywaniu, prewencji i spersonalizowanym podejściu do pacjenta w celu poprawy jakości życia w Europie

 

 

 

 

Misssion of EPMA

 

 

Władze

 

Reprezentanci międzynarodowi

 

Partnerzy

 

Rada Doradców Przemysłowych

 

 

Członkowie instytucjonalni

 

Konferencje

 

Informacje na temat członkowstwa

 

EPMA Journal